Informacje ogólne

Z roku na rok w Polsce wzrasta zapotrzebowanie na cudzoziemskich pracowników. Od 2006 roku funkcjonują przepisy, pozwalające niektórym cudzoziemcom podjąć krótkoterminową pracę w Polsce na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.

W tej chwili z tego prawa korzystają obywatele Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy, którzy mogą pracować w Polsce legalnie przez 180 dni w ciągu roku na podstawie zarejestrowanego przez pracodawcę oświadczenia, stanowiącego alternatywę wobec zezwolenia na pracę, uzyskanie którego wymaga większych nakładów ze strony pracodawcy.

Więcej na ten temat przeczytasz w dziale: Legalna praca.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015