Ustawodawstwo

Wiza do Polski

Zezwolenie na pobyt

Legalna praca

Praca sezonowa w Polsce

Prawa  pracowników w Polsce

Zawody szczególne

Niebieska Karta UE

Działalność gospodarcza cudzoziemców w Polsce

Nauka języka polskiego oraz potwierdzenie znajomości języka polskiego jako obcego

Studia wyższe w Polsce

Mieszkalnictwo, wynajem mieszkania,  zakup nieruchomości w Polsce i warunki zameldowania

Mój samochód

Ubezpieczenia zdrowotne

Dla kobiet migrantek w Polsce

Dziecko w Polsce. Poród, USC, legalizacja pobytu, przedszkole, opieka, zameldowanie,

Ślub w Polsce

Sytuacja osób z nieuregulowanym pobytem

Polskie obywatelstwo

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015