Praca sezonowa

word Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi – obywatelowi Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji lub Ukrainy
word Upoważnienie do rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi
word Zawiadomienie o rezygnacji z zamiaru powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015