Ciekawostki - Praca sezonowa w Polsce

W 2014 r. zarejestrowano 387 398 oświadczeń. Liczba zarejestrowanych oświadczeń wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 64,4%. W ciągu dwóch wcześniejszych lat obserwowaliśmy spadek  (o  3,3%  w  roku  2013  i  ponad  6%  w  roku  2012).  Dane  za  styczeń i luty 2015 r. wskazują na coraz szybszy wzrost liczby rejestrowanych oświadczeń. Do końca lutego 2015  r.  zarejestrowano  127 434 oświadczenia, w analogicznym okresie roku 2014 r. było to 50 662 oświadczeń  (zatem  nastąpił  wzrost  o  151%).
Około 79% oświadczeń w 2014 r. (prawie 307 tys.) zarejestrowano dla cudzoziemców, którzy dopiero mieli ubiegać się o wizę (w 2013 r. było to ok. 85%)

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015