Proces Boloński

System uniwersytecki w Polsce  jest dostosowany do postanowień i wytycznych Procesu Bolońskiego, mającego na celu podniesienie jakości kształcenia i prestiżu europejskich uczelni wyższych, a także przyjęcie ustandaryzowanej skali stopni i tytułów akademickich. W Polsce obowiązuje także europejski punktowy system rozliczania studentów ECTS (ang. European Credit Transfer System, punkty przyznawane za każdy zaliczony w trakcie studiów przedmiot). Dodatkowo, dla lepszej międzynarodowej uznawalności europejskich dyplomów, do dyplomu obowiązkowo wydaje się suplement w powszechnie używanym języku europejskim, najczęściej po angielsku.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015