Studia wyższe

word Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy
pdf32 Wzór zaświadczenia o przyjęciu na studia
word Przykładowe podanie o zwolnienie z opłat za studia
word Przykładowe podanie o zwolnienie z opłat za studia
word Przykładowe podanie o miejsce w akademiku
word Przykładowe podanie o przyznanie stypendium dla studenta
word Wniosek o nostryfikacje dyplomu
word Upoważnienie - nostryfikacja

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015