Warunki legalnej pracy na podstawie oświadczenia

Uwaga!

  • Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy stanowi podstawę do legalnego wykonywania pracy wyłącznie na warunkach określonych w oświadczeniu.
  • Oświadczenie nie stanowi samo w sobie umowy, więc zawarcie umowy w formie pisemnej jest konieczne i musi nastąpić na tych samych warunkach, jakie były podane w oświadczeniu.
  • Sam fakt posiadania wizy w celu wykonywania pracy nie stanowi o możliwości nieograniczonego legalnego zatrudnienia w Polsce.
  • Dopiero wówczas, gdy oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy zostało zarejestrowane, może być podpisana umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.
  • Praca wykonywana przez cudzoziemca bez podpisania umowy jest w świetle polskiego ustawodawstwa pracą nielegalną.
  • Jeżeli planowana jest zmiana rodzaju umowy lub stanowiska pracy – musi być zarejestrowane nowe oświadczenie.
  • W przypadku, gdy cudzoziemiec chce zmienić pracodawcę, konieczne jest zarejestrowanie oświadczenia przez nowego pracodawcę.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015