Plusy i minusy oświadczenia

Plusy Minusy
  • Jest bezpłatne, rejestruję się „od ręki”
  • Można je przedłużyć jako zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę po 3 miesiącach legalnej pracy
  • Można pracować u dowolnej ilości pracodawców w obowiązującym 6-miesięcznym okresie
  • Dotyczy tylko obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy
  • Można pracować tylko 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015