Paszport dla dziecka

Nawet malutkie dziecko potrzebuje paszportu, by przekraczać granice, więc warto pamiętać o wyrobieniu dokumentu podróży jak najszybciej po urodzeniu.

W celu ustalenia warunków uzyskania paszportu dla Twojego dziecka skontaktuj się z urzędem konsularnym twego kraju pochodzenia. Zazwyczaj fakt urodzenia dziecka musi być zgłoszony w konsulacie Twego kraju pochodzenia w celu uzyskania tymczasowego dokumentu podróży dla dziecka lub też wpisania dziecka do dokumentu podróży rodzica.

Adresy urzędów konsularnych w Polsce

W przypadku, gdy dziecko ma polskie obywatelstwo, należy je najpierw zameldować, a dopiero później zgłosić się po paszport. W Polsce paszporty dla małych dzieci wydawane są na okres 5 lat. Wniosek o wydanie dokumentu składa się w Urzędzie Paszportowym. Wymagana jest zgoda i obecność obojga rodziców. W momencie składania wniosku należy również uiścić opłatę w wysokości 30 złotych.

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015