Dziecko w Polsce

word Oświadczenie o nazwisku dla dzieci urodzonych w danym małżeństwie
pdf32 Wniosek zgłoszenie pobytu czasowego (zameldowanie czasowe)
pdf32 Wniosek zgłoszenie pobytu stałego (zameldowanie stałe)
pdf32 Wniosek o nadanie numeru PESEL
pdf32 Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia
pdf32 Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego
word Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia
word Pozew o ustalenie macierzyństwa
word Pozew o ustalenie ojcostwa, alimenty i roszczenia z tym związane
word Pozew o alimenty
word Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015