Skargi i zażalenia

Skargi na działalność administracji publicznej mogą być składane w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę nie później niż w ciągu miesiąca.

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu do spraw Cudzoziemców, skargi i wnioski dotyczące działalności Urzędu oraz działania wojewodów w zakresie spraw związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP są rozpatrywane przez Wydział Kontroli i Nadzoru Biura Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Istnieje możliwość złożenia skargi w formie pisemnej, która musi być wysłana na adres:

Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16
00-564 Warszawa

lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub e-formularza.

Pod numerami telefonów: + 48 22 60 140 43 lub + 48 22 60 174 23 można uzyskać informacje dotyczące formy i sposobu złożenia skargi. Czynne w poniedziałek w godz. 9.00-17.00 oraz
wtorek-piątek w godz. 8.15-16.15

W Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dyrektor lub zastępca dyrektora przyjmują w sprawach interwencji, skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania podległych sobie komórek organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostek organizacyjnych w poniedziałek od 10:00 do 17:00.

Oddział Skarg i Wniosków w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyjmuje w sprawach interwencji, skarg i wniosków przy ul. Marszałkowskiej 3/5, pokój 107, telefon: + 48 22 288 72 18; kierownik: Sławomir Kościukiewicz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon: + 48 22 695 72 18.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015