Zezwolenie na pobyt

word Formularz wniosku o udzielnie zezwolenia na pobyt czasowy
word Wzór wypełnionego wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
word Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały
word Wzór wypełnionego wniosku na pobyt stały na podstawie Karty Polaka
word Wzór wypełnionego wnioski na pobyt stały na podstawie małżeństwa
word Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
word Pełnomocnictwo do WSC – legalizacja pobytu 3.5 Oświadczenie o braku osób na utrzymaniu
word Oświadczenie o braku deklaracji podatkowej PIT 37/PIT 40 za poprzedni rok
word Wniosek o przedłużenie postępowania
word Wniosek o zwrot kosztów postępowania
word Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
word Wyjaśnienia w sprawie niedostarczenia dokumentu w terminie
pdf32 Wniosek o wydanie/wymianę karty pobytu

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015