Od czego mogą zależeć twoje prawa i obowiązki w Polsce?

Najczęściej prawa cudzoziemca na terytorium RP są bezpośrednio związane z rodzajem dokumentu pobytowego oraz celem pobytu. Jeżeli masz kilka powodów do pobytu w Polsce (na przykład: pracujesz i jesteś studentem) – możesz samodzielnie wybrać podstawę do legalizacji swojego dalszego pobytu. Po spełnieniu ustawowych przesłanek – możesz uzyskać status pobytowy i nabyć wiążące się z nim uprawnienia, jak też przyjąć nowe obowiązki.

Część Twoich praw i obowiązków może wynikać z faktu posiadania obywatelstwa (lub nawet kilku obywatelstw) – wówczas musisz pamiętać, iż na terytorium RP jesteś postrzegany jako obywatel tego państwa, na podstawie dokumentów którego wjechałeś do kraju.

Twoja osobista strategia w zakresie legalizacji pobytu w poszczególnych okresach przebywania na terytorium RP może mieć wpływ na dokumenty pobytowe członków Twojej rodziny, ale też dokument pobytowy, który będziesz mógł (lub i nie) otrzymać za kilka lat. Właśnie dlatego warto zadbać o każdy szczegół postępowania: dopilnować terminu złożenia wniosku, właściwie zdefiniować swoją sytuację pobytową, odpowiednio uzasadnić wniosek oraz przedstawić wymagane dokumenty.

Regulacje w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce są zawarte w następujących aktach prawnych:

W tym opracowaniu zaprezentujemy najczęstsze ścieżki legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.

zezwolenie1

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015