Dokumenty pobytowe na czas nieoznaczony

Do takich dokumentów możemy zaliczyć zezwolenie na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Dają one prawo dożywotniego pobytu na terytorium RP, a więc pozwalają uniknąć czasochłonnych procedur biurokratycznych. Istotne jest też to, że uzyskanie takich dokumentów daje cudzoziemcom istotnie szerszy zakres uprawnień, właściwie porównywalny z prawami obywateli polskich. Uzyskanie dokumentów pobytowych na czas nieoznaczony jest warunkiem koniecznym uznania za obywatela polskiego. Więcej na ten temat w artykule: Obywatelstwo polskie.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015