Przekraczanie granic

Strefa Schengen to obszar jednoczący 26 europejskich państw (w tym Polska i jeszcze 21 państw członkowskich Unii Europejskiej), które zniosły kontrolę paszportową na swoich wspólnych granicach, zwanych też granicami wewnętrznymi. Z kolei – co do zasad przekraczania granic zewnętrznych – w każdym z krajów strefy Schengen zostały zastosowane takie same rozwiązania. Kodeks Graniczny Schengen przedstawia wspólny zestaw reguł dotyczących kontroli osób, warunków wjazdu oraz okresu pobytu w strefie Schengen.

Jedną z najważniejszych zasad dla osób podróżujących w strefie Schengen (czy to w ruchu bezwizowym, czy to na podstawie wizy krajowej, czy też na podstawie wizy Schengen) jest następująca: pobyt w strefie Schengen nie może być dłuższy niż 90 dni w ciągu ostatnich 180 dni. Także Twój paszport musi być ważny przez przynajmniej 90 dni po wjeździe do strefy Schengen. Niezależnie od tego, o której porze dnia przekraczamy granicę strefy Schengen, dzień wjazdu oraz dzień wyjazdu ze strefy Schengen liczą się jako pełne dni pobytu. Obliczyć ilość dni pobytu w strefie Schengen można za pomocą danych Twojej wizy i kalkulatora.

Uwaga!
Granice zewnętrzne strefy Schengen można przekraczać tylko na przejściach granicznych podczas ustalonych godzin otwarcia.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015