Wiza do Polski

word Wniosek wizowy – wiza Schengen PL | ENG | UA | RU 
word Wniosek wizowy – wiza narodowa PL | ENG  | UA  | RU   
pdf32 Wniosek o przedłużenie wizy Schengen
pdf32 Wniosek o przedłużenie wizy krajowej
pdf32 Wniosek o przyznanie Karty Polaka
pdf32 Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie Karty Polaka
word Wniosek o wpisanie do ewidencji zaproszeń
word Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń
word Wniosek o wydanie wykazu pobytów na terytorium RP - na zaproszenie
word Zaproszenie dla najbliższego członka rodziny
word Wniosek o wydanie zezwolenia na przekroczenie granicy w ramach małego ruchu granicznego

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015