Instrukcja: jak odczytać informację z wizy

Wiza

Obszar naklejki wizowej

Treść wpisu

Ważna na:

 

tu wpisuje się nazwę terytorium, na którym dana wiza jest ważna. W przypadku wiz krajowych będzie to „Polska”, w przypadku wizy Schengen – „Państwa Schengen”, w przypadku wiz Schengen z ograniczoną  ważnością terytorialną – wskazane będą kody państw, w których wiza będzie ważna: A Austria (A), B Belgia (B), CZE Czechy (CZE), DK Dania (DK), EST Estonia (EST), FIN Finlandia (FIN), F Francja (F), GR Grecja (GR), E Hiszpania (E), NL Holandia (NL), IS Islandia (IS), LT Litwa (LT), L Luksemburg (L), LVA Łotwa (LVA), M Malta (M), D Niemcy(D), N Norwegia (N), PL Polska (PL), P Portugalia (P), SK Słowacja (SK), SVN Słowenia (SVN), CH Szwajcaria (CH), S Szwecja (S), H Węgry (H), I Włochy (I).
Od

data rozpoczęcia okresu ważności wizy – dzień pierwszego możliwego przekroczenia granicy w ramach danej wizy

Uwaga!
Okres ważności wizy często nie jest tożsamy z okresem legalnego pobytu na podstawie tej wizy

Do

data zakończenia okresu ważności wizy – dzień ostatniego możliwego przekroczenia granicy w ramach danej wizy rodzaj wizy

Rodzaj wizy 

tu może pojawić się jedno z trzech oznaczeń:
A” – wiza lotniskowa (ta wiza nie pozwala na opuszczenia strefy tranzytowej lotniska),
C” – wiza krótkoterminowa, uprawniająca do pobytu w okresie do 90 dni w okresie 180 dni,
D” – długoterminowa wiza krajowa.

Ilość wjazdów 

ilość wjazdów tu może pojawić się jedno z trzech oznaczeń:
1” – co oznacza, że na podstawie tej wizy możesz tylko raz wjechać do strefy Schengen,
2” – co oznacza, że na podstawie tej wizy możesz wjechać do strefy Schengen 2 razy,
MULT” – co oznacza, że możesz wjeżdżać na terytorium strefy Schengen nieograniczoną ilość razy.

Czas pobytu

to jest ilość dni pobytu na obszarze, na którym dana wiza jest ważna w jej okresie ważności. Jeżeli wydano wizę rodzaju C, z ilością wjazdów „MULT” na okres powyżej 6 miesięcy, zaś w rubryce „czas pobytu” widnieje liczba 90 – to jesteś uprawniony do pobytu 90 dni w każdym 180-dniowym okresie.

Wydana w

miejsce wydania wizy
Dnia data wydania wizy

Numer paszportu

numer paszportu posiadacza wizy

Nazwisko, imię

imię i nazwisko posiadacza wizy
Uwagi w tej rubryce wpisuje się cel wydania wizy

 

 

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015