Studia w językach obcych

Studia w językach obcych, przede wszystkim w języku angielskim, stają się w ostatnich latach coraz popularniejsze. Coraz częściej pojawiają się w ofercie uczelni zarówno prywatnych, jak i publicznych. Studia prowadzone w języku innym niż polski są zawsze odpłatne. Ta zasada obowiązuje zarówno cudzoziemców, jak i obywateli polskich.

Oferta programów studiów prowadzonych całkowicie po angielsku jest bardzo bogata i obejmuje kierunki ze wszystkich dziedzin. Są one dedykowane przede wszystkim cudzoziemcom, ale uczą się na nich także Polacy, którzy chcą zdobyć wykształcenie w międzynarodowym języku, aby poprawić swoją sytuację na rynku pracy i rozszerzyć możliwości.

Jeśli ktoś chciałby studiować w języku obcym innym niż angielski, może to stanowić problem. Zaledwie trzy uczelnie (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet Szczeciński) oferują studia w języku niemieckim. Na Akademii Pomorskiej w Słupsku istnieje możliwość studiowania biologii po rosyjsku. Uniwersytet w Białymstoku prowadzi także studia lingwistyczne w tym języku.

Na stronie internetowej, prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dedykowanej cudzoziemcom zainteresowanym kształceniem się w Polsce, można znaleźć bardzo praktyczną wyszukiwarkę programów studiów w językach obcych.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015