Studenci obcokrajowcy na polskich uczelniach

Na polskich uczelniach studiuje coraz więcej cudzoziemców. W roku akademickim 2013/2014 ich liczba wynosiła 36 tysięcy. Dla porównania, w roku 1990/1991 było to zaledwie 4,3 tys. osób. Najliczniejsza grupa cudzoziemców, studiujących w Polsce, to obywatele państw Europy Wschodniej – łącznie 29,2 tys. osób (81,1%), w tym przede wszystkim studenci z Ukrainy – 15,1 tys. (42,0%) i Białorusi – 3,7 tys. (10,3%). Zainteresowanie studiami w Polsce wykazuje także młodzież polskiego pochodzenia. W roku akademickim 2013/2014 stanowiła ona 15,6% wszystkich kształcących się w Polsce cudzoziemców. Najwięcej studentów obcokrajowców studiuje w Warszawie (10,8 tys.), Krakowie (4,3 tys.), Lublinie (3,1 tys.) oraz Wrocławiu (2,9 tys.). Więcej danych znajduje się tutaj.

Zagraniczni studenci w Polsce mogą, w zależności od możliwości i preferencji, kształcić się na uczelniach państwowych i prywatnych. Obecnie w Polsce funkcjonuje 470 uczelni wyższych, z czego 132 to uczelnie publiczne, a 338 to uczelnie niepubliczne. Uniwersytety państwowe mają dłuższą historię i tradycyjnie uznawane są za bardziej renomowane, ale oferta sektora prywatnego, rozwijająca się dynamicznie od lat dziewięćdziesiątych, również cieszy się popularnością. Wiele ośrodków niepublicznych cieszy się dobrą sławą wśród studentów i zdobywa wysokie noty w rankingach.

Poniżej przedstawiamy krótki przegląd typów studiów dostępnych na polskich uczelniach.

Studia pierwszego stopnia – to studia zawodowe, które przygotowują do pracy w określonym zawodzie i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. Nauka na studiach pierwszego stopnia trwa 6 semestrów (7 semestrów w przypadku studiów inżynierskich). Na studia pierwszego stopnia mogą zdawać osoby, które ukończyły szkołę średnią i zdały egzamin maturalny lub równoważny w Polsce lub zagranicą. Szczegółowe informacje o nostryfikacji świadectw zostaną przedstawione w dalszej części artykułu.

Studia drugiego stopnia – to studia zawodowe, które kończą się uzyskaniem tytułu magistra lub magistra inżyniera. Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry. Do podjęcia studiów drugiego stopnia wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (wydany przez uczelnię wyższą w Polsce lub zagranicą).

Jednolite studia magisterskie – to studia, które kończą się uzyskaniem tytułu magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego. Studia magisterskie trwają od 10 do 12 semestrów. Mogą na nie zdawać osoby, które ukończyły szkołę średnią i zdały egzamin maturalny lub równoważny w Polsce lub za granicą. Jednolite studia magisterskie obowiązują na zaledwie kilku kierunkach, takich jak m.in. farmacja, prawo, psychologia, medycyna.

Większość osób kończy swoją przygodę ze studiami na tym etapie. Osoby chcące się dalej rozwijać i zdobywać kolejne kwalifikacje mogą kształcić się na:

  • studiach trzeciego stopnia, czyli studiach doktoranckich. Do ich podjęcia wymagany jest dyplom magistra. Ich celem jest uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki. Są one adresowane głównie do osób zainteresowanych karierą akademicką, choć w ostatnich latach ich popularność rośnie. Studia trwają 8 semestrów. Wiążą się także z obowiązkami dydaktycznymi oraz prowadzeniem własnej działalności naukowej. Kończą się nadaniem tytułu doktora po uwieńczonej sukcesem obronie rozprawy doktorskiej.
  • studiach podyplomowych, mających na celu pogłębienie wiedzy w wąskiej, wyspecjalizowanej dziedzinie lub dyscyplinie nauki. Studia podyplomowe trwają od 2 do 4 semestrów. Po ich ukończeniu student otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Wszyscy cudzoziemcy mogą podejmować studia na polskich uczelniach wyższych. Trzeba jednak pamiętać, że zasady rekrutacji oraz warunki studiowania na uczelniach publicznych różnią się w zależności od statusu danej osoby.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015