Prawa pracownicze

word Umowa o pracę
word Aneks do umowy o pracę
word Umowa zlecenia
word Umowa o dzieło
word Skierowanie do lekarza
word Świadectwo pracy
word Polecenie wyjazdu + rachunek
exel Polecenie wyjazdu służbowego
word Rachunek kosztów podróży – Delegacja
pdf32 NIP 2 - zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
pdf32 NIP 7 – Zgłoszenie indentyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
pdf32 ZAP – 3 zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
pdf32 PIT 2 - Oświadczenie pracownika do obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
pdf32 PIT 4R - Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
pdf32 PIT 11 - Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
pdf32 PIT 36 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym
pdf32 PIT 37 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym
pdf32 PIT 40 - Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku Wniosek o wydaniu zaświadczeni o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015