Program Dobrowolne powroty

Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji prowadzi Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji.

Program zapewnia cudzoziemcom, którzy chcieliby powrócić do swojego kraju, a nie są w stanie sami zorganizować podróży powrotnej, wsparcie m.in. w zakresie organizacji i sfinansowania podróży oraz pomocy w uzyskaniu dokumentu podróży. Więcej o programie

Jeżeli chcesz wrócić do swego kraju pochodzenia z pomocą Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji – wyślij wniosek.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015