Nieuregulowany pobyt

word Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy
word Wzór wypełnionego wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy
pdf32 Wzór wniosku o udostępnienie informacji o umieszczeniu danych w wykazie cudzoziemców
pdf32 Wniosek o pomoc w dobrowolnym powrocie

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015