Jak uniknąć nielegalnego pobytu?

Możliwość legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski jest uzależniona od spełnienia wielu warunków.

Konieczne jest zatem pozyskanie wiedzy na temat tych warunków, jak też trzymanie ręki na pulsie i tymczasowe reagowanie na zmiany.

Przede wszystkim warto trzymać się następujących zasad:

  1. dobrze pamiętać termin ważności wizy lub karty pobytu, by móc w odpowiedniej chwili złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt,
  2. trzymać wszystkie swoje dokumenty w bezpiecznym miejscu,
  3. w przypadku wystąpienia lub planowania zmian, np. w życiu zawodowym lub prywatnym – zapoznać się z obowiązującym ustawodawstwem lub zasięgnąć porady specjalisty,
  4. nie unikać kontaktów z administracją publiczną – wczesna interwencja to pierwszy krok do sukcesu.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015