Szczególne uprawnienia

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji umożliwia korzystanie z szeregu udogodnień, których nie oferują inne rodzaje zezwoleń, m.in.: 

  • zezwolenie może być wydane na okres o 3 miesiące dłuższy niż czas pracy (art. 128),
  • zezwolenie może być wydane na okres od 15 miesięcy do trzech lat (art. 128),
  • zezwolenie pozwala na pozostawanie bez pracy nie dłużej niż 3 miesiące w okresie ważności zezwolenia (art. 133 ust. 2 pkt 1), jednak nie więcej niż 2 razy w okresie ważności zezwolenia (art. 133 ust. 2 pkt 2),
  • w przeciwieństwie do innych zezwoleń na pobyt czasowy, zezwolenie w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji umożliwia natychmiastowe łączenie rodzin.

Posiadaczom Niebieskiej Karty przysługują korzystniejsze niż innym obywatelom państw trzecich warunki łączenia rodzin, przeniesienia się członków rodziny z jednego państwa członkowskiego do drugiego oraz uzyskania długoterminowego zezwolenia na pobyt (okresy pobytu w poszczególnych państwach członkowskich sumują się przy ubieganiu się o status rezydenta długoterminowego UE).

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015