Niebieska Karta UE

word Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy
word Zgłoszenie oferty pracy
word Pełnomocnictwo PUP – zgłoszenie oferty pracy
word Pełnomocnictwo WSC – legalizacja pobytu
word Oświadczenie o braku osób na utrzymaniu
word Oświadczenie o braku deklaracji PIT za poprzedni rok
word Wniosek o przedłużenie postępowania
word Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015