Prawa przyszłej mamy w pracy

Kobiety ciężarne mają szczególne prawa i potrzeby nie tylko w zakresie opieki medycznej. Jeśli są zatrudnione w Polsce na podstawie umowy o pracę, wówczas, niezależnie od tytułu pobytowego, przysługuje im także specjalne traktowanie w miejscu pracy.

Czego przyszła mama powinna wymagać od swojego pracodawcy?

  • Pracodawca nie może zwolnić ciężarnej kobiety z pracy;
  • Jeśli kobieta zwolni się z pracy, nie wiedząc, że jest w ciąży, ma prawo cofnąć swoje wypowiedzenie;
  • Jeśli kobieta pracuje na umowę o pracę na czas określony, dłuższy niż jeden miesiąc, która kończy się przed planowanym porodem, pracodawca ma obowiązek ją przedłużyć do dnia porodu;
  • Pracodawca nie ma prawa do zmiany warunków pracy lub zmniejszenia wynagrodzenia pracowniczki, która jest w ciąży. Jedynym wyjątkiem są grupowe zwolnienia w zakładzie pracy;
  • W razie komplikacji zdrowotnych, pracodawca powinien ograniczyć czas pracy lub zakres obowiązków w taki sposób, by nie zagrażał zdrowiu przyszłej mamy. Jeśli to konieczne, ma obowiązek zwolnienia pracowniczki z obowiązku świadczenia pracy w czasie ciąży;
  • Kobiety w ciąży nie mogą wykonywać pracy w godzinach nocnych oraz nadliczbowych;
  • Pracodawca nie może wymagać od ciężarnej pracowniczki wykonywania pracy poza miejscem pracy, jeśli kobieta nie wyrazi na to zgody;
  • Przyszła mama ma prawo do zwolnienia się z pracy w celu odbycia badań lekarskich, zleconych przez prowadzącego ciążę, jeśli nie ma możliwości przeprowadzenia ich po godzinach pracy;
  • W przypadku zwolnienia lekarskiego w czasie ciąży kobiecie przysługuje do 270 dni zasiłku chorobowego.

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015