Poród w Polsce

Przygotowanie do porodu zaczyna się w szkole rodzenia. Szkoła rodzenia to zajęcia dla przyszłych rodziców, przygotowujące do porodu i opieki nad dzieckiem. Funkcjonują przy szpitalach, czasami prowadzą je także organizacje pozarządowe. Szkoły rodzenia są adresowane zarówno do przyszłych matek, jak i do przyszłych ojców. W trakcie uczęszczania do szkoły rodzenia, uczestnicy dowiadują się, co dzieje się z dzieckiem w brzuchu matki, a także przygotowują się do porodu, np. poznając odpowiednie pozycje porodowe i techniki oddychania. Porusza się także aspekty opieki nad noworodkiem.

Szczegółowe informacje o szkołach rodzenia w danym mieście lub regionie można uzyskać w ośrodku zdrowia, w którym prowadzona jest ciąża.

Większość szkół rodzenia jest płatna, ale koszty te często pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dla kobiet zameldowanych na stałe bądź czasowo lub rozliczających się z podatków w Warszawie bezpłatną szkolę rodzenia prowadzi Szkoła Rodzenia Przy Inflanckiej.

Przyszłe mamy w Polsce mogą, w zależności od indywidualnych preferencji, zdecydować się na poród domowy lub poród w szpitalu.

Plan Porodu

Plan Porodu to dokument, który ciężarna kobieta opracowuje wspólnie z lekarzem lub położną i w którym opisuje oczekiwany przebieg porodu i indywidualne potrzeby (może też go przygotować sama). Plan Porodu powinien uwzględnić obecność osoby towarzyszącej, zgodę lub brak zgody na ewentualne zabiegi medyczne oraz stosowanie środków znieczulających. Można w nim podkreślić normy kulturowe i religijne, których lekarze powinni przestrzegać. Plan Porodu dotyczy wszystkich faz porodu. Fundacja Rodzić Po Ludzku opracowała Kreator Planu Porodu, który jest dostępny online tutaj. Pomocna może być także rozmowa z lekarzem lub położną. Jednakże należy pamiętać, iż to, co napiszemy w planie porodu, to są nasze preferencje, oczekiwania co do porodu, natomiast w razie zagrożenia życia lub zdrowia dziecka albo przyszłej mamy żaden plan porodu nie będzie miał znaczenia. Najważniejsze będzie ratowanie życia i zdrowia.

Co się dzieje w szpitalu?

Ciężarna kobieta, która zgłasza się do szpitala, trafia na izbę przyjęć, gdzie przedstawia dokumenty i wyniki badań. Tutaj też odbywa się rozmowa z położną, dotycząca ogólnego stanu zdrowia. Przeprowadzane jest badanie ginekologiczne i KTG, pomagające w ustaleniu fazy porodu. W tym momencie najlepiej jest przekazać nasz plan porodu. Później nie będzie na to czasu. Następnie, po ustaleniu, że faktycznie rozpoczęła się właściwa faza porodu, kobieta przechodzi na salę porodową. Czasem może też zostać odesłana do domu, jeżeli pojawiła się w szpitalu zbyt wcześnie lub też poród wcale się jeszcze nie rozpoczął. Sale porodowe są w większości dwuosobowe, zdarzają się pomieszczenia jednoosobowe. Szczegółowej informacji o poszczególnych fazach porodu może udzielić lekarz lub położna. Po porodzie przeprowadzane jest pierwsze badanie dziecka w skali Apgar. Najczęściej odbywa się ono na brzuchu mamy.

Po porodzie mama z dzieckiem spędza w szpitalu około trzech dni.

W momencie wypisu ze szpitala rodzice otrzymują dokument o nazwie Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka. Jest to ważny dokument, którego pod żadnym pozorem nie wolno zgubić, gdyż na jego podstawie wystawia się później akt urodzenia.

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015