Formularze - Krajowy Rejestr Sądowy

 

Spółka komandytowa

Spółka komandytowo akcyjna

Spółka Sp. z o.o.

Spółka akcyjna 

Wniosek główny

       

KRS-W1
wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

X      

KRS-W2
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

  X    

KRS-W3
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

    X  

KRS-W4
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

      X

Obligatoryjne załączniki:

       

KRS-WB
Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej

  X    

KRS-WC
Wspólnicy spółki komandytowej – w jednym druku można podać dane wspólników

X      

KRS-WG
Emisje akcji

      X

KRS-WE
Wspólnicy spółki z o.o.

     X  

KRS-WK 
Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki

 X

KRS-WM 
Przedmiot działania według PKD

 X  X

Pozostałe załączniki (ilość i rodzaj załączników zależna jest od konkretnego stanu faktycznego)

       

KRS-WA
Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne

 X

KRS-WH
Sposób powstania podmiotu

KRS-WL
Prokurenci

 X  X

KRS-ZN
Sprawozdania finansowe

 X  

 

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015