Działalność gospodarcza

pdf32 CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
pdf32 CEIDG -MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
pdf32 CEIDG –PN - Udzielone pełnomocnictwa
pdf32 CEIDG – POPR – korekta do wnioski CEIDG-1
pdf32 CEIDG –RB -Informacja o rachunkach bankowych
pdf32 CEIDG – RD - Wykonywana działalność gospodarcza
pdf32 CEIDG – SC – Udział w Spółkach Cywilnych
pdf32 KRS-W1 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
pdf32 KRS-W2 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
pdf32 KRS-W3 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
pdf32 KRS-W4 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
pdf32 KRS –WA – Oddziały, Terenowe Jednostki Organizacyjne
pdf32 KRS -WB - Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo – akcyjnej
pdf32 KRS –WC – Wspólnicy spółki komandytowej
pdf32 KRS –WE - Wspólnicy spółki z o.o.
pdf32 KRS –WG – Emisje Akcji
pdf32 KRS -WH - Sposób powstania podmiotu
pdf32 KRS -WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
pdf32 KRS -WL- Prokurenci
pdf32 KRS -WM Przedmiot działania według PKD
pdf32 KRS -ZN -Sprawozdania finansowe
pdf32 RG-1 – Zgłoszenie GUS – REGON
pdf32 VAT -R – zagłoszenie płatnika VAT
pdf32