Kto może być pełnomocnikiem strony?

W roli pełnomocników strony postępowania administracyjnego mogą występować tylko osoby fizyczne, posiadające zdolność do czynności prawnych (z art. 33 § 1 KPA).

Co do zasady, pełnomocnik powinien legitymować się pełną zdolnością do czynności prawnych. Jednakże KPA nie wprowadza takiego wymogu i możliwe są sytuacje, kiedy wystarczająca będzie ograniczona zdolność do czynności prawnych pełnomocnika.

Pełnomocnictwo może być udzielone w zasadzie dowolnej osobie, która spełnia w/w warunki. Może to być członek rodziny, ale też sąsiad lub zupełnie obca nam osoba.

KPA nie przewiduje wymogu radcowsko-adwokackiego względem żadnej czynności postępowania administracyjnego. Oznacza to, że w toku całego postępowania pełnomocnikiem strony może być osoba, która nie posiada kwalifikacji fachowych, ani doświadczenia zawodowego w prowadzeniu spraw administracyjnych.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015