Ubezpieczenia zdrowotne

pdf32 ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
pdf32 ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń
pdf32 ZUS ZUA – zgłoszenie o ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany
pdf32 ZUS ZFA – Zgłoszenie/zmiana płatnika składek
pdf32 ZUS ZCNA – zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
pdf32 ZUS DRA – Deklaracja rozliczeniowa
pdf32 Zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu
pdf32 Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
word Zgłoszenie – dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
word Wniosek – rozłożenie na raty opłaty za dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
pdf32 Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015