Kursy językowe

Gdzie można uczyć się języka polskiego? Oferta kursów dynamicznie rozwija się, a zajęcia oferowane są przez kilka różnych typów instytucji. Do najważniejszych należą prywatne szkoły językowe, uczelnie wyższe oraz organizacje pozarządowe. Jakie są najważniejsze różnice pomiędzy nimi?

Ośrodek uniwersytecki: kursy są dedykowane głównie studentom i mają na celu przygotowanie cudzoziemców do podjęcia studiów w języku polskim. Ten typ kształcenia zostanie omówiony w dalszej części artykułu. Kolejnym typem zajęć, prowadzonych przez ośrodki akademickie, są kursy przygotowujące do egzaminów certyfikatowych, potwierdzających biegłość językową.

Lekcje oferowane przez uniwersytety są prowadzone przez osoby z przygotowaniem glottodydaktycznym i opracowane zgodnie z wymogami certyfikacyjnymi. Jest to dobre rozwiązanie dla tych, którzy chcieliby osiągnąć biegłość językową nie tylko w mowie, ale i w piśmie, jak również dla tych cudzoziemców, którzy planują podejście do egzaminu na certyfikat.

Jeśli chodzi o migrantów, którzy kierują się w nauce względami praktycznymi i dla których najważniejsze jest opanowanie podstawowej gramatyki i języka codziennego, najlepszym rozwiązaniem będą prywatne szkoły językowe. Są one korzystne dla osób pracujących, ponieważ grafik zajęć jest dostosowany do potrzeb pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. Wśród ofert kursów można więc z łatwością znaleźć zajęcia odbywające się w godzinach porannych, wieczornych lub w weekendy. Prywatne szkoły działają we wszystkich większych miastach, najbogatszą ofertę znajdą cudzoziemcy mieszkający w Warszawie. Niestety, nie został jeszcze opracowany żaden szczegółowy ranking, oceniający metodologię i skuteczność kursów oferowanych przez szkoły językowe. Wyszukiwarkę placówek dydaktycznych, która może ułatwić poszukiwania odpowiedniej dla Ciebie placówki, można znaleźć tutaj. Jeśli chodzi o ceny, oczywiście mogą one być bardzo zróżnicowane w zależności od oferty, wielkości grupy i ilości zajęć. Średnia cena grupowego kursu semestralnego w Warszawie będzie wynosiła ok. 1300-1400 złotych (zajęcia dwa razy w tygodniu), zaś koszt jednej lekcji indywidualnej wyniesie ok. 100 złotych. Wiele szkół oferuje także kursy języka biznesowego, które są zazwyczaj odrobinę droższe niż zajęcia standardowe.

Alternatywą dla kursów grupowych są zajęcia indywidualne z prywatnym nauczycielem. Ich ceny są często korzystniejsze niż oferty szkół językowych. Jak znaleźć prywatnego korepetytora? Można skorzystać z jednej z wyspecjalizowanych wyszukiwarek internetowych. Zajęcia indywidualne są dobrym wyborem dla osób, które nie lubią uczyć się w grupie lub mają ograniczoną dyspozycyjność.

Kursy języka polskiego na różnych poziomach organizują także organizacje pozarządowe. Często są to zajęcia nieodpłatne lub przystępniejsze cenowo od oferowanych przez szkoły językowe. W przypadku darmowych lekcji należy pamiętać o tym, że często są one prowadzone przez wolontariuszy i ich jakość może nie być porównywalna do płatnych kursów. Przed zapisaniem się na kurs należy również sprawdzić, czy jest on adresowany do wszystkich cudzoziemców, czy też raczej do osób, które uzyskały w Polsce status uchodźcy lub też aktualnie ubiegają się o objęcie ochroną międzynarodową.

Osoby, które uczą się języka polskiego w swoich krajach, mogą także podszkolić umiejętności podczas szkół letnich. Takie kursy organizowane są przez wiele polskich ośrodków akademickich, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, w miesiącach letnich (w lipcu i sierpniu). Trwają one trzy lub cztery tygodnie. Obejmują praktyczną naukę języka, spotkania z kulturą, naukę realiów i wycieczki krajoznawcze. Studenci niektórych zagranicznych polonistyk mogą otrzymać stypendia na kursy letnie, finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umów bilateralnych. Inne osoby mogą wziąć udział w kursie na zasadach odpłatności. Dla przykładu, czterotygodniowa szkoła letnia, organizowana przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, jedną z najbardziej prestiżowych uczelni w kraju, kosztuje 6129 PLN (pełen koszt z zakwaterowaniem i wyżywieniem) lub 2690 PLN (koszt programu akademickiego bez zakwaterowania i wyżywienia). Szkoły letnie oferują kursy na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Ilość godzin może się różnić w zależności od programu, najczęściej jednak jest to 75 godzin lekcyjnych w wariancie intensywnym/45 godzin w wariancie podstawowym. Prawo organizowania szkół letnich mają ośrodki wyłonione w drodze konkursu, organizowanego co roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Osoby, które chciałyby podjąć naukę języka polskiego w swoim kraju przed planowanym przyjazdem lub też ze względu na zainteresowania, mogą tutaj znaleźć pełen wykaz kursów języka, prowadzonych przez zagraniczne ośrodki akademickie na całym świecie.

Osoby, które są zainteresowane podjęciem studiów wyższych w języku polskim na jednej z publicznych lub niepublicznych polskich uczelni, mogą odbyć roczny kurs przygotowujący, zorientowany na praktyczną naukę języka i gwarantujący osiągnięcie biegłości językowej, pozwalającej na funkcjonowanie w realiach uniwersyteckich (w praktyce oznacza to najczęściej poziom B1 lub B2). Kursy przeprowadzane są przez ośrodki akademickie, wyznaczone do tego celu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to:

Studium Języka i Kultury Polskiej, Akademia Polonijna w Częstochowie

Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński

Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Uniwersytet Łódzki

Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Uniwersytet Opolski

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus”, Uniwersytet Rzeszowski

Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców "Polonicum", Uniwersytet Warszawski

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Politechnika Wrocławska

Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców, Uniwersytet Wrocławski

Kursy prowadzone przy poszczególnych uczelniach są opracowywane przede wszystkim z myślą o osobach zainteresowanych podjęciem nauki w tej specyficznej placówce. Często zawierają moduły, przygotowujące do studiowania kierunków oferowanych przez dany ośrodek, podczas których studenci zapoznają się ze słownictwem charakterystycznym dla danej dyscypliny, słownictwem technicznym oraz językiem typowym dla tekstów źródłowych. Dla przykładu umieszczamy charakterystykę pełnego kursu przygotowawczego, oferowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, wraz z cenami poszczególnych modułów. Oferty różnią się w zależności od uczelni, ale wychodzą z podobnych założeń, więc nawet przytoczenie jednego przykładu daje nam pewien obraz kursów.

Kurs Polish Module – pełny program

480h języka polskiego, poziom A1

120h języka angielskiego, poziom A1/A2
60h matematyki w języku polskim (szczególnie polecamy kandydatom na studia w uczelniach ekonomicznych i technicznych)
60h języka polskiego biznesowego (moduł przeznaczony głównie dla kandydatów na studia w uczelni ekonomicznej, przygotowany szczególnie pod kątem studiów na UEK) Dodatkowo: podręczniki do nauki języka polskiego i angielskiego, powitalny lunch, wycieczka – zwiedzanie
Cena: 2000 €
Kurs języka polskiego – program podstawowy (istnieje możliwość podjęcia dodatkowych kursów wymienionych poniżej) 480h z języka polskiego, poziom A2/B1 Dodatkowo: podręczniki do nauki języka polskiego, powitalny lunch, wycieczka – zwiedzanie
Cena: 1250 €
Dodatkowe kursy do wyboru (dostępne wyłącznie z podstawową wersją programu): Kurs języka angielskiego: 120h, od poziomu A1/A2, cena: 300 € Kurs matematyki: 60h (w języku polskim), cena: 300 € Kurs języka polskiego biznesowego: 60h, cena: 200 € Minimalna liczba uczestników wymagana do rozpoczęcia kursu: 9

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015