Kilka słów o języku polskim

Język polski należy do zachodniosłowiańskiej grupy języków indoeuropejskich. Jego najbliższymi krewnymi są czeski, słowacki i języki łużyckie. Jest bliski także językom wschodniosłowiańskim. Dzięki podobieństwom leksykalnym i gramatycznym inni Słowianie mogą się go dość szybko nauczyć. Po polsku mówi ok. 45 milionów osób, z czego ok. 38 milionów mieszka w Polsce. Posługują się nim także środowiska polonijne, mieszkające m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii, oraz mniejszość polska na Ukrainie, Litwie, Białorusi i w Kazachstanie. W ostatniej dekadzie przybywa także cudzoziemców mieszkających w Polsce i aktywnie posługujących się tym językiem, a także studiujących polonistykę w swoich krajach. Ich liczba wynosi ok. 10 000. 30% tych osób zgłębia tajemnice polszczyzny w polskich szkołach językowych i na uniwersytetach. Dynamicznie rozwija się metodyka, opracowywane są innowacyjne programy nauczania języka polskiego jako obcego.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015