Zakup i rejestracja samochodu w Polsce

Zakup samochodu staje się skuteczny od podpisania umowy kupna-sprzedaży lub wystawienia faktury VAT oraz uiszczenia opłaty określonej w warunkach sprzedaży.

Podczas dokonania sprzedaży sprzedający powinien przekazać nowemu właścicielowi następujące dokumenty:

 1. Kartę pojazdu (jest to najważniejszy dokument pojazdu, zawierający wszystkie niezbędne informacje o samochodzie oraz wszystkich właścicielach pojazdu, nawet poprzednich)
 2. Dowód rejestracyjny
 3. Polisę ubezpieczeniową, jeżeli jest aktualna
 4. Klucze do samochodu (standardowo 2 komplety kluczy)

Od daty zakupu samochodu obowiązkowo należy go zarejestrować w ciągu 30 dni.

Aby zarejestrować samochód, trzeba udać się do wydziału komunikacji starostwa powiatowego (często w urzędzie gminy znajduje się powiatowy wydział komunikacji – filia) lub urzędu miasta, odpowiedniego do naszego miejsca zameldowania. Można skorzystać z pomocy innej osoby, udzielając pełnomocnictwa. Jeśli będzie to małżonek, wstępny, zstępny, brat lub siostra, nie ma opłaty, w innych wypadkach wymagana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu.
 2. Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT, potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu, rozstrzygające o prawie własności, umowa przewłaszczenia np. banku, pierwotna umowa przewłaszczenia wraz z oświadczeniem o zwrotnym przeniesieniu prawa własności i oświadczeniem o całkowitej spłacie zadłużenia). Należy sprawdzić, czy umowa zakupu auta obejmowała wszystkich właścicieli samochodu – trzeba sprawdzić z dowodem rejestracyjnym. Jeśli w dowodzie jest wpisany współwłaściciel, ale bez wskazania imiennego, zażądajmy od sprzedającego informacji o tym, kto faktycznie jest współwłaścicielem samochodu.
 3. Dowód rejestracyjny pojazdu z aktualnym terminem badania technicznego.
 4. Kartę pojazdu (jeżeli była wydana).
 5. Tablice rejestracyjne.
 6. Dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz dokument pobytowy (wiza lub karta pobytu).
 7. Potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do tej daty będzie ważny dowód rejestracyjny).
 8. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (wzór przykładowego pełnomocnictwa).

Przy złożeniu ww. dokumentów urzędnik wyda od ręki tzw. tymczasowy dowód rejestracyjny (ważny 30 dni), a po okresie 1-3 tygodni otrzymamy już tzw. stały dowód rejestracyjny.

Rejestrując samochód używany, kupiony w kraju, trzeba też odwiedzić urząd skarbowy i złożyć druki PCC-3 oraz opłacić podatek od czynności cywilno-prawnych, który wynosi 2% wartości samochodu. Zazwyczaj opłaca go kupujący samochód, reguluje to umowa kupna-sprzedaży. PCC nie trzeba płacić, gdy sprzedający jest przedsiębiorcą, a na sprzedawane auto wystawia fakturę VAT.

Warto pamiętać, iż na opłacenie podatku mamy 14 dni od daty zawarcia umowy nabycia samochodu.

Opłaty:

Opłaty komunikacyjne za wydanie:  
Tablice rejstracyjne zwyczajne     80,00 zł
Tablice rejstracyjne indywidualne 1000,00 zł
Dowód rejstracyjny     54,00 zł
Pozwolenie czasowe     13,50 zł
Nalepka kontrolna      18,50 zł
Nalepka legalizacyjna      12,50 zł
Opłata ewidencyjna        2,00 zł
Razem (w przypadku zwyczajnych tablic rej.)     180,50 zł
Razem (w przypadku pozostawienia dotychczasowych tablic rej.)        81,00 zł
Razem (w przypadku indywidualnych) 1100,50 zł

Jeżeli samochód był zarejestrowany w tym samym mieście lub powiecie, wówczas mogą zostać stare tablice (koszt rejestracji wyniesie w takim przypadku 81 zł). Naklejone zostaną tylko nowe znaki legalizacyjne.

Pamiętaj także, aby zaktualizować ubezpieczenie OC pojazdu. Zgodnie z art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, sprzedający ma obowiązek zawiadomić ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu, a kupujący – zaktualizować polisę ubezpieczeniową.

Nowy właściciel ma także prawo wypowiedzieć umowę z dotychczasowym ubezpieczycielem w formie pisemnej – najlepiej za pomocą listu poleconego.

Ubezpieczyciele dysponują wzorami przeniesienia lub wypowiedzenia polisy ubezpieczeniowej, więc warto z niego skorzystać, aby zawrzeć wszelkie niezbędne dla skuteczności dane. W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa samochodu od poprzedniego właściciela jest już nieaktualna, masz obowiązek wykupić nowe ubezpieczenie OC przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu.

Jeżeli samochód zostaje sprzedany, dotychczasowy właściciel jest zobowiązany w ciągu 30 dni złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu w Urzędzie, w którym pojazd był zarejestrowany

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015