Informacje ogólne

Kierującym pojazdem może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek (w większości przypadków – 18 lat) i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z następujących warunków:

 1. posiada umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz odpowiedni dokument, stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem;
 2. odbywa w ramach szkolenia naukę jazdy;
 3. zdaje egzamin państwowy.

Dokumentem stwierdzającym posiadania uprawnień do kierowania pojazdem jest:

 • prawo jazdy odpowiedniej kategorii dla pojazdu silnikowego
 • pozwolenie do kierowania tramwajem
 • karta rowerowa – jeżeli kierujący rowerem nie jest pełnoletni
 • dowód osobisty (paszport) – jeżeli kierujący rowerem lub wózkiem rowerowym jest pełnoletni

Wymaga się ukończenia odpowiedniego kursu od osób takich jak:

 • kierowca zawodowy
 • kierujący przewożący materiały niebezpieczne
 • taksówkarz
 • operator pojazdów wolnobieżnych
 • instruktor nauki jazdy lub egzaminator
 • maszynista tramwaju

Obowiązujące w Polsce kategorie prawa jazdy:

Samochod1

Pamiętaj, iż na drogach w Polsce obowiązują ograniczenia prędkości:

Samochod1

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015