Legalna praca

word Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi - obywatelowi Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji lub Ukrainy
word Upoważnienie do rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi
word Zgłoszenie oferty pracy 1.3.1 Wzór wypełnionego zgłoszenia oferty pracy
word Pełnomocnictwo zgłoszenia i odbiór - oferta pracy
word Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę - Typ A, B, C, D, E
word Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę
word Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście)
word Wniosek o wydanie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę
word Zawiadomienie o rezygnacji z zamiaru powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
word Wniosek o uchylenie zezwolenia na pracę

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015