Pomoc prawna i psychologiczna

Jeśli masz trudności z odnalezieniem się w polskiej rzeczywistości, masz problemy w życiu rodzinnym, doświadczasz przemocy lub twoje prawa są łamane, nie zwlekaj i poproś o pomoc. Na terenie całej Polski, w każdej niemal większej miejscowości, działają ośrodki świadczące bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną. Są to zarówno instytucje publiczne (m.in. Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej czy poradnie prawne przy Sądach Okręgowych), organizacje pozarządowe oraz studenckie kliniki prawa.

Działają również całodobowe infolinie poradniczo-informacyjne. Lista instytucji wraz z danymi kontaktowymi zamieszczona jest na końcu tekstu.

Bezpłatne punkty porad prawnych i wsparcia psychologicznego udzielają pomocy kobietom niezależnie od ich statusu pobytowego. Są to placówki otwarte dla wszystkich bez wyjątku osób doświadczających przemocy, ograniczeń wolności osobistej oraz pogwałcenia ich praw. Udzielane przez nie porady są nieodpłatne. Niestety, w większości punktów doradczych jedynym językiem roboczym jest polski. 

Pomoc prawna

Instytucje, których dane kontaktowe umieściliśmy w zakładce Instytucje, i organizacje udzielają pomocy w następującym zakresie:

 • poradnictwo prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • ochrona przed przemocą w rodzinie
 • poradnictwo i sporządzanie pozwów i pism procesowych w sprawach rozwodowych i separacyjnych
 • poradnictwo i sporządzanie pozwów i pism procesowych w sprawach alimentacyjnych
 • poradnictwo w zakresie rozdzielności majątkowej
 • sporządzanie pism, wniosków i skarg
 • niektóre z organizacji mogą także reprezentować beneficjentów w sądzie

Pomoc psychologiczna

Poradnie psychologiczne i organizacje działające w zakresie wsparcia kobiet mogą Ci pomóc w następującym zakresie:

 • bezpłatna porada psychologa
 • udział w grupach wsparcia
 • pomoc osobom doświadczającym przemocy
 • konsultacje telefoniczne i mailowe

Organizacje poradnicze w Polsce zapewniają anonimowość. Twoje dane są chronione i jeśli sobie tego nie życzysz, nikt nie dowie się, że korzystasz z pomocy prawnika lub psychologa.

Co to znaczy „być ofiarą przemocy”?

Każdy może doświadczać przemocy. Płeć, wiek, wykształcenie, inteligencja nie mają znaczenia. Każdy może stać się ofiarą zachowań agresywnych. Może się to stać zarówno w pracy, jak i w szkole czy w domu. Przemocy doświadczają mężczyźni, kobiety i dzieci. Co alarmujące, aż 95% ofiar przemocy w rodzinie to kobiety. Kobiety migrantki, szczególnie małżonki obywateli państw Unii Europejskiej lub te, które przebywają w krajach unijnych z tytułu łączenia rodzin, mogą być szczególnie zagrożone przemocą, ze względu na uzależnienie ich statusu pobytowego od małżonków/partnerów.

Przemoc może przybierać bardzo różne formy. Często utożsamiamy ją wyłącznie z agresją fizyczną, podczas gdy agresja psychiczna może mieć równie poważne konsekwencje i nie należy jej bagatelizować. Odpowiedz na poniższe pytania. Jeśli odpowiedziałaś twierdząco na jedno lub więcej z nich, prawdopodobnie doświadczyłaś lub doświadczasz przemocy i powinnaś rozważyć zwrócenie się o pomoc.

Czy Twój partner/ Twoja partnerka:

 • domaga się ograniczenia Twoich kontaktów z bliskimi, przyjaciółmi i znajomymi?
 • traktuje Cię w sposób, który Cię rani?
 • obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami?
 • popycha, policzkuje, bije, szarpie?
 • zmusza do robienia rzeczy, które są dla Ciebie poniżające?
 • kontroluje w pełni wszystkie wydatki w domu i każe prosić o pieniądze?
 • w przypływie złości niszczy Twoją własność?
 • oboje uważacie, że wszystko, co złe w Waszej rodzinie, dzieje się z Twojej winy?
 • uważa, że zasługujesz na agresywne traktowanie?
 • skłania Cię do kontaktów seksualnych, mimo że nie masz na to ochoty?
 • grozi, że zrobi Tobie, dzieciom krzywdę, zabije, zrani?
 • uważa, że wszystkie powyższe rzeczy robi dla Twojego dobra?
 • [na podstawie: http://niebieskalinia.info ]

Aby zmienić swoją sytuację, poprawić standard życia i przezwyciężyć przemoc, warto zacząć od uświadomienia sobie swoich praw. W przypadku ofiar przemocy pierwszym krokiem jest zapoznanie się z Polską Deklaracją Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, której tekst cytujemy poniżej.

Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym, wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych.
 • Człowiek doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany.
 • Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić.
 • Każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej.
 • Każdy człowiek ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą.
 • Każdy człowiek ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Każdy człowiek ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Ta deklaracja dotyczy wszystkich osób mieszkających w Polsce, tymczasowo lub na stałe, niezależnie od statusu pobytowego oraz posiadanego obywatelstwa. Jeśli Twoje prawa, wymienione w deklaracji, zostały złamane, masz prawo do informacji, wsparcia i ochrony.

Musisz wiedzieć, że w 2012 roku Polska podpisała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, a w lutym 2015 roku Sejm przyjął ustawę w sprawie ratyfikacji Konwencji o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

 

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015