Mediacje rodzinne

Mediacja rodzinna to jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów między członkami rodziny. Zakres spraw, które mogą podlegać mediacji, jest bardzo szeroki. Można je stosować w przypadku każdego konfliktu, którego członkowie rodziny nie są w stanie samodzielnie rozwiązać.

Głównym założeniem mediacji jest przekonanie, że w każdym konflikcie możliwe jest wspólne wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. Profesjonalny mediator pomaga w pracy nad osiągnięciem porozumienia i wypracowaniem kompromisu. W mediacji uczestnicy sporu mają wpływ na ustalenie, jakimi kwestiami chcą się zajmować, sami wypracowują rozwiązania, sami także mogą ustalić konsekwencje niestosowania się do zawartego porozumienia. Mediator nie udziela porad, nie zajmuje też stanowiska sędziego, który rozstrzyga spór, jego zadaniem jest wyłącznie ułatwienie negocjacji.

Specyfika mediacji rodzinnych

W Polsce działa kilka ośrodków mediacyjnych, a także Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, zrzeszające ponad 200 ekspertów na terenie całej Polski. Na stronie SMR znajduje się wyszukiwarka, pozwalająca na znalezienie fachowca w potrzebnej lokalizacji. Większość ośrodków mediacyjnych oraz indywidualnych mediatorów, zrzeszonych w SMR, udziela pomocy odpłatnie. Osoby znajdujące się w sytuacji materialnej, nie pozwalającej na taki wydatek, mogą udać się do jednego z ośrodków prowadzących mediacje bezpłatnie.

Bezpłatne mediacje rodzinne prowadzone są przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Cudzoziemcy, zameldowani na terenie danego powiatu, mogą z nich korzystać na takich samych zasadach, jak polscy mieszkańcy. Niestety, nie ma możliwości organizacji seansów mediacyjnych w innym języku niż polski.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015