Informacje ogólne

Informacje i porady zawarte w tekście mogą być przydatne zarówno dla kobiet, które przyjechały do Polski z rodziną, jak i dla tych, które wyemigrowały same. Dotyczy wszystkich grup cudzoziemek, niezależnie od sytuacji pobytowej, wieku, stylu życia i perspektyw pozostania w Polsce. Jeśli jesteś kobietą i masz obywatelstwo inne niż polskie, ten tekst jest dla Ciebie.

Zgodnie z Art. 33 Konstytucji RP, kobiety i mężczyźni mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Konstytucja RP zakazuje także dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (Art. 32).
Art. 33 Konstytucji RP brzmi następująco:

  1. Kobieta i mężczyzna w RP mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.
  2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.

Dodatkowo, według art. 23 Kodeksu rodzinnego:

Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015