Informacje ogólne

Kiedy planujesz poszukiwanie pracy w Polsce, a w każdym razie – zanim rozpoczniesz swoją działalność zawodową w Polsce, dowiedz się, jakie obowiązki i uprawnienia wiążą się z planowaną przez Ciebie działalnością.

Od tego mogą zależeć kolejne czynności, które (nieraz samodzielnie, ale często też wraz z pracodawcą) musisz podjąć.

  1. Przede wszystkim warto zapoznać się z rodzajem oferowanej umowy oraz opisem stanowiska. Sprawdź proponowane Ci stanowisko oraz odpowiadające mu zadania zawodowe w wyszukiwarce opisów zawodów. Z kolei standardy kompetencji i kwalifikacji zawodowych, niezbędne do podjęcia pracy w poszczególnych zawodach, pomogą Ci ustalić, czy posiadasz wszystkie oczekiwane przez pracodawcę kwalifikacje i umiejętności.
  2. Dowiedz się też, kim jest Twój pracodawca. Informacje o pracodawcy możesz sprawdzić w następujących bazach danych:
  3. Warto też dowiedzieć się, jaką umowę proponuje Ci potencjalny pracodawca. Co ważne dla osób młodych, rozpoczynających swoją karierę zawodową – w Polsce są bardzo popularne staże nieodpłatne, które często są realizowane w oparciu o umowę współpracy z wolontariuszem.

logo migrapolis

logo ue biale

Projekt "Nowa ustawa - moje nowe prawa" współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa

Materiały znajdujące się na stronie nie są opiniami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejnie nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Copyright © by Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 2015